Regioner

Förbundet har delat upp H-båtssverige i tre huvudregioner.
  • Ost, främst Stockholm
  • Syd, främst Malmö
  • Väst, Göteborg och Stenungsund.
Uppdelningen följer de områden där det finns flest aktiva besättningar. Dock finns det aktiva besättnigar i Tranås, Mariestad och Ängelholm, Motala mfl. Kontaktpersoner till respektive region finns under fliken styrelse. Under respektive region beskrivs vad som händer där och även vilken cup som är aktuell.