Till alla kölbåtsseglare i Göteborgstrakten!

Under de senaste 10 åren har det varit många entyps kölbåtar med vid LSS regattor och tisdagsseglingar på Långedrag. Och det är ju roligare både för deltagare och för arrangörer när det är många båtar på banan.

Men deltagarantalet har minskat under de sista åren. Det finns många förklaringar till detta, olika för olika klasser. Men tycker Du att detta ska få fortgå utan att något görs?

Antalet regattor för kölbåtar i Göteborgstrakten var under 2012 färre än på mycket länge. Just nu sitter alla klubbar och bestämmer sitt kappseglingsprogram för 2013, eftersom sanktionsansökningarna ska vara inlämnade redan den 31/10 till SSF.

– Har din klass sagt ifrån vilka regattor som ni vill delta i?

Vi inom LSS vill gärna hålla liv i traditionen att segla tisdagsseglingar på Långedrag, något som pågått i mer än 70 år. Och vi tror att en regattadag på våren och en på hösten också borde kunna samla tillräckliga startfält.

Vi vill gärna få svar på detta innan sanktionerna ska lämnas:

När ska regattorna seglas? När ska de inte planeras in? Hur blir kalendern bra? (Detta gäller ju faktiskt inte bara regattorna på LSS utan även BKSS, HJBK, KKKK…) Har ditt klassförbund planer på en Cup? I så fall vilka regattor ska ingå?

Det finns fler synpunkter som vi arrangörer gärna vill få seglarnas syn på:

Hur dags ska man starta? Hur länge ska man segla?

Hur ska banorna se ut? Hur ska man starta och gå i mål?

Kan man vara flera klasser i samma start?

Vad får det kosta?

Hurdana priser ska man ha? Hur många?

Ska det bara vara för entypsklasser eller även arrangemang för handicap-segling enligt SRS?

Kan man få till trevliga/re sociala arrangemang?

osv……

Det finns många aspekter att fundera över, alla är kanske inte så viktiga, men vilka tror Du är viktigast?

Planeringen för 2013 års säsong måste åtminstone i stora drag vara klar om en 14 dagar.

För att få synpunkter åtminstone från de klasser som varit med mest på Långedrag under senare år bjuder vi in till en träff redan på torsdag den 25 oktober kl 18.30 i LSS klubbhus, Solhöjdsgatan 16. Försök att komma med ett par representanter för varje klass!

När du vet att ni kan komma, skicka gärna ett mejl goran@ejdeling.se och berätta det. Om du har några synpunkter redan nu – skicka med dem! Om du inte kan komma, skicka någon annan…

Välkomna!

 

hälsar LSS kappseglingskommitté

genom Göran Ejdeling och PeO Svensson